Ja nie wiem już. Chwila. Jeszcze 3 miesiące i  polecę. Wierzyć nie chcę.
Spać.