Mood: Hella good!
AD: „Życie gdyby miało być smutne, nie warte byłoby nazwy życia.”
Erazm z Rotterdamu
♪: If I Ruled The World- Tony Bennett

Gdybym to ja rządziła światem,
Każdy dzień byłby pierwszym dniem wiosny
Każde serce mogłoby mieć nową piosenkę do odśpiewania
I śpiewalibyśmy radości, którą przynosiłby każdy poranek

Gdybym to ja rządziła światem,
Każdy człowiek byłby wolny niczym ptak
Każdego głosu dałoby się wysłuchać
Trzymaj mnie za słowo, każdy dzień będzie warty zapamiętania

Mój świat byłby pięknym miejscem
Gdzie tkalibyśmy sobie takie wspaniałe sny
Mój świat miałby uśmiech na twarzy
Jak człowiek na księżycu, który akurat wtedy świeci

Gdybym to ja rządziła tym światem,
Każdy mógłby powiedzieć, że jest on mu przyjacielem
Byłoby wszędzie szczęście, którego nikt nie byłby w stanie zakończyć
Nie mój przyjacielu, nie gdybym to ja rządziła światem

Każda głowa byłaby wzniesiona wysoko
Byłoby słonecznie na każdym niebie
Nawet gdyby dzień spróbował zajść,
Gdy ja rządziłam światem

Minął pierwszy dzień wiosny…